Δικαιώματα Διαβητικών Ατόμων στην Κύπρο και Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος

1445

Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1979 και έχει 17μελή Συμβούλιο, 6 Επαρχιακές Επιτροπές με τριετή θητεία και γραφεία σε όλες τις ελεύθερες πόλεις.  Ο Σύνδεσμος είναι μέλος στο IDF Ευρώπης και παγκοσμίως συνεργαζόμαστε με όλους τους αδελφούς συνδέσμους και όλους τους συνδέσμους στην Κύπρο που ασχολούνται με όλες τις ασθένειες, γνωστός ως Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων.  Έχουμε ως Επιστημονικούς μας Σύμβουλους, τη Διαβητολογική και Ενδοκρινολογική Εταιρεία, τους Κλινικούς Διαιτολόγους και Ποδολόγους.

Οργανώνουμε σεμινάρια εκπαίδευσης όσων ασχολούνται με το διαβήτη και έχουμε πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.  Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πρόσφατα διορίσει Εθνική Επιτροπή για το Διαβήτη.

 

Από την ίδρυσή του, ο Σύνδεσμος προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενημερώσει όσον αφορά τη ρύθμιση, τη σωστή διατροφή και άσκηση, για μια φυσιολογική και άνετη ζωή, για αποφυγή επιπλοκών και ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.

Για το σκοπό αυτό έχουμε ιδιαίτερες ευαισθησίες για τα παιδιά και οργανώνουμε εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις για παιδιά και εφήβους, από 10-22 ετών και χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες.  Τις κατασκηνώσεις καταρτίζουν διαβητολόγοι γιατροί, διατροφολόγοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Στόχος είναι η εκπαίδευση, η ρύθμιση, η σωστή διατροφή, η άσκηση, ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν να διαχειρίζονται το διαβήτη τους.  Ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης είναι και η καταπολέμηση της προκατάληψης.

 

Έχουμε ειδικά κριτήρια για εισδοχή νοσηλευτών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και φροντίζουμε όσο είναι δυνατόν για την ένταξή τους στον τομέα της εργασίας.

 

Όσον αφορά τους διαβητικούς του τύπου 2, χωρίς να τους παραγνωρίζουμε, οργανώνουμε εκδρομές, διαβιβάζουμε διαφωτιστικό υλικό, ζωντανές εκπομπές στο ραδιόφωνο και τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς και αφίσες και φυλλάδια σε όλους τους τομείς.   Διαφωτιστικό υλικό αποστέλλεται σε όλα τα Νοσοκομεία και Κοινότητες της Κύπρου.

 

Είναι γεγονός ότι, όπως πιθανό να γνωρίζετε, προ Τρόικας εποχή, όλα τα διαβητικά άτομα είχαν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντελώς δωρεάν.

Από Τρόικα και εντεύθεν, έχουν υποβληθεί νοσήλια, εγγραφή € 1,00, για φάρμακα 0,50 σεντ το καθένα και 0,50 σεντ για κάθε ανάλυση.  Όσον αφορά τα νοσήλια εντός Κυβερνητικών Νοσοκομείων, ποικίλουν.  Βέβαια, υπάρχουν οι ιδιωτικές κλινικές, όταν τα νοσήλια είναι πολύ ακριβά.

 

Για τα Κυβερνητικά Νοσοκομεία υπάρχει περιορισμός, ανάλογα με τα εισοδήματα της οικογένειας.

Διαβιβάζω όλες τις διαμέτρους, όπως αυτές είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Σε αυτό το στάδιο γίνονται προσπάθειες για δημιουργία Γενικού Σχεδίου Υγείας που θα καλύπτει όλον τον πληθυσμό και αναμένουμε-ελπίζουμε σύντομα- την εισαγωγή του.

 

Ήταν και παραμένει στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των διαβητικών και η ένταξή τους ως ισότιμων πολιτών στην κοινωνία.