Ευρωπαική Έρευνα για θέματα απασχόλησης για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις

60

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PATHWAYS  http://www.path-ways.eu  στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την επαγγελματική ένταξη και επανένταξη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και τη βελτίωση της απασχόλησής τους στην Ευρώπη.
Η κατανόηση των δυσκολιών που τα άτομα με χρόνιες παθήσεις αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους ζωή και το πως αυτές οι δυσκολίες μπορούν να ελαχιστοποιηθούν είναι ζωτικής σημασίας. Το PATHWAYS επιδιώκει να κατανοήσει τι θεωρούν αναγκαίο τα άτομα με διαφορετικές χρόνιες παθήσεις για να εργαστούν και να έχουν ένα εργασιακό περιβάλλον ικανό να ανταποκριθεί σε πιθανά προβλήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους.

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ειδικότερα, η Ελλάδα εκπροσωπείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με συντονίστρια την Καθηγήτρια κ. Βλάχου Αναστασία.

Η καταγραφή των απόψεων και κυρίως των αναγκών των ατόμων με χρόνιες παθήσεις όσον αφορά τον εργασιακό τομέα αποτελούν μία από τις κεντρικές παραμέτρους για το σχεδιασμό οποιουδήποτε προγράμματος επαγγελματικής επαν(ένταξης).

Η  ερευνητική ομάδα του προγράμματος PATHWAYS  προσκαλεί τα άτομα με διαβήτη να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη έρευνα, μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου.

 

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/6Urz9wkoufkZVxDD2

Μπορούν να συμμετέχουν άτομα ηλικίας 18-65 ετών, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους κατάστασης (εργαζόμενοι ή άνεργοι). Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο για συμπλήρωση μέχρι 05/10/2016.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση σε σχέση με το ερωτηματολόγιο και τη συμπλήρωσή του (Στοιχεία επικοινωνίας: Ρόκα Όλγα, τηλ. 6936362914).