Το Διαβητικό Πόδι στις γυναίκες

208

Η προσβολή του ποδιού στις γυναίκες με διαβήτη μπορεί να εμφανιστεί με συχνότητα ανάλογη αυτή των ανδρών, μολονότι ορισμένες μελέτες δείχνουν συχνότερη προσβολή στους άνδρες. Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση διαβητικού ποδιού, οι γυναίκες προσβάλλονται λιγότερο συχνά από περιφερική αγγειοπάθεια (απόφραξη των αρτηριών των κάτω άκρων) σε σύγκριση με τους άνδρες, ενώ η συχνότητα της νευροπάθειας είναι ανάλογη και στα δύο φύλα. Η συχνότητα των συμπτωμάτων της νευροπάθειας είναι ίδια (20-40%) στις γυναίκες και στους άνδρες. Η αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού είναι παρόμοια στις γυναίκες και τους άνδρες.

Η καλή ρύθμιση του διαβήτη, της αρτηριακής πίεσης και των λιπιδίων καθώς και η διακοπή του καπνίσματος προστατεύουν από την εμφάνιση του διαβητικού ποδιού. Τελευταία στοιχεία από την Ελλάδα έδειξαν ότι το μέσο ετήσιο κόστος της θεραπείας των ατόμων με διαβήτη ήταν 7.100 Ευρώ. Ποσοστό περίπου 19% του κόστους αυτού αποδίδεται στο κόστος  των φαρμάκων για το διαβήτη, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δαπανάται για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Μάλιστα, η ίδια μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με διαβήτη που έχουν καλύτερη ρύθμιση έχουν ετήσιο κόστος που είναι κατά 1.500 Ευρώ μικρότερο σε σύγκριση με άτομα των οποίων η ρύθμιση δεν είναι καλή. Στην ίδια μελέτη δε βρέθηκε διαφορά στο κόστος της αγωγής σε άνδρες και γυναίκες. Επιπλέον, το κόστος θεραπείας του  διαβητικού ποδιού είναι υψηλό. Το άμεσο κόστος της θεραπείας πληγών φτάνει τις 3.800 Ευρώ σε έλκη που δεν έχουν επιπλακεί από λοίμωξη, διπλασιάζεται όταν συνυπάρχει λοίμωξη, ενώ τετραπλασιάζεται όταν συνυπάρχουν λοίμωξη και αγγειοπάθεια.

Η φροντίδα των ατόμων με διαβήτη που έχουν προβλήματα στα πόδια πρέπει να παρέχεται από οργανωμένα κέντρα που διαθέτουν προσωπικό με εμπειρία. Αρκετά συχνά παρίσταται η ανάγκη για αντιμετώπιση αυτών των ατόμων από διάφορες ειδικότητες (διαβητολόγος,  αγγειοχειρουργός, ορθοπεδικός, ειδικοί με γνώση και εμπειρία στην κατασκευή ειδικών ορθωτικών υποδημάτων και πάτων). Στα οργανωμένα αυτά κέντρα γίνεται συστηματική εργασία και πραγματικά σώζονται τα πόδια των ατόμων με διαβήτη.

Οι γυναίκες που έχουν εμφανίσει πρόβλημα διαβητικού ποδιού πρέπει να προστατεύονται από την υποτροπή αυτής της επιπλοκής με ειδικά θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη και πέλματα. Τα υποδήματα αυτά στο παρελθόν δεν ήταν ιδιαίτερα κομψά και αρεστά στις γυναίκες. Σήμερα η αισθητική τους έχει βελτιωθεί σημαντικά και προσφέρουν αισθητική, άνεση και προστατεύουν αποτελεσματικά από την εμφάνιση υποτροπών.