Σακχαρώδης Διαβήτης, Η αναγκαιότητα του αυτοελέγχου: Μύθοι και Πραγματικότητα

310

Ακούμε καθημερινά ειδήσεις για τις επιπτώσεις της ασθένειας στη ζωή και υγεία των πασχόντων, στην ποιότητα ζωής και το κοινωνικό κόστος. Οι ίδιοι οι ασθενείς πιέζονται από τους οργανισμούς και τους λειτουργούς υγείας να κάνουν χρήση της αυτομέτρησης  σακχάρου. Γιατί όμως ;

Γιατί οφείλουμε να κάνουμε αυτομέτρηση–αυτοέλεγχο; Το πρώτο που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι , η « αυτομέτρηση-αυτοέλεγχος  σακχάρου»  δεν είναι το μέσον , ή ο τρόπος για να διαπιστώσουμε αν πάσχουμε από την ασθένεια. Η διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη γίνεται μόνο με την καθοδήγηση του ειδικού ιατρού και πραγματοποιείται μόνον σε πιστοποιημένα ιατρικά εργαστήρια {μέτρηση σακχάρου νηστείας, τυχαία μέτρηση, μεταγευματική, μέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (ΗbAIC),καμπύλη σακχάρου, είναι τεχνικές και μέθοδοι που θα υποδείξει ο γιατρός}.

Από τη στιγμή που θα διαγνωσθεί η ασθένεια, για την υπόδειξη της κατάλληλης και δυστυχώς, μακροχρόνιας θεραπευτικής αγωγής, ο θεράπων  ιατρός  χρειάζεται ένα  μεγάλο αριθμό πληροφοριών γύρω από τις τιμές της γλυκόζης στο συγκεκριμένο άτομο, τη διακύμανση αυτών των τιμών, τον τρόπο ζωής-δίαιτας και τη γενικότερη φυσική κατάσταση. Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται η συμμετοχή του ασθενούς, η ανάγκη της συνεργασίας του που αφορά στον αυτοέλεγχο-αυτομέτρηση γλυκόζης.  Σήμερα, η κυρίαρχη μέθοδος αυτομέτρησης είναι η μέτρηση σε τριχοειδικό αίμα.

Η αυτομέτρηση-αυτοέλεγχος πραγματοποιείται στο σπίτι, ή και στο χώρο εργασίας, με τα κατάλληλα διαγνωστικά μέσα. Για να γίνει σωστά η αυτομέτρηση, κρίνεται απαραίτητη  η εκπαίδευση του ασθενούς ή του συνοδού προσώπου. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται από επαγγελματίες λειτουργούς υγείας, τον γιατρό, τον φαρμακοποιό , τους συμβούλους υγείας, τους νοσηλευτές .

Η προμήθεια των υψηλής  τεχνολογίας  διαγνωστικών μέσων προς τον ασθενή γίνεται από τα φαρμακεία. Τα διαγνωστικά μέσα (υπερσύγχρονα και απλά στη χρήση σήμερα) είναι:

  1. Η συσκευή μέτρησης (το γνωστό μηχανάκι)
  2. Οι ταινίες μέτρησης (ηλεκτρόδια)
  3. Οι Σκαρφίδες και το πιστολάκι τρυπήματος.

Το κόστος προμήθειας καλύπτουν κατά κανόνα τα ασφαλιστικά ταμεία. Η επιβάρυνση,  αν πρόκειται για  ιδιωτική δαπάνη,  είναι περίπου 20-30 ευρω για 50-60 μετρήσεις .

Η προετοιμασία της μέτρησης περιλαμβάνει τον όρο της απόλυτης καθαριότητας των χεριών, των εργαλείων και του χώρου αυτομέτρησης . Πλένουμε και στεγνώνουμε καλά τα χέρια και όχι μόνο το σημείο λήψης αίματος (δάκτυλο). Η συσκευή να είναι προστατευμένη  και καθαρή απο ξένα υλικά, όπως αίμα και σκόνη.

Τοποθετούμε την ταινία στη συσκευή με το ηλεκτρόδιο προς τα μέσα, έως ότου παρουσιαστεί η εικόνα <<έτοιμη>>. Τρυπάμε συνήθως στα πλάγια των δακτύλων για να πάρουμε μια καλή σταγόνα αίματος και φέρνουμε σε επαφή τη σταγόνα αίματος με την ταινία στο σημείο απορρόφησης. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πέρνουμε το αποτέλεσμα. Καταγράφουμε το αποτέλεσμα στο ημερολόγιο μετρήσεων για να κρατάμε αρχείο. Να αποφεύγονται οι αυθαίρετες συγκρίσεις με τις τιμές των εργαστηρίων. Εάν υπάρχει σχετική διαφορά τιμών, να ερωτάται ο γιατρός, ή ο φραμακοποιός. Ακόμα και οι  πιο σύγχρονες συσκευές παρουσιάζουν μικρή διαφορά μεταξύ τους  στο αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό, να μη γίνονται μετρήσεις με διαφορετικές συσκευές ταυτόχρονα, επειδή οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

Η τακτική και προγραμματισμένη αυτομέτρηση σακχάρου νηστείας, μεταγευματικού,  βραδυνού, παρέχει πολύτιμα στοιχεία, τα οποία ο ασθενής θα πρεπει να παραδίδει περιοδικά στο γιατρό του, για την σωστή χορήγηση, ή τροποποίηση της φαρμακευτικής  του αγωγής. Αυτή η αγωγή, οταν συνοδεύται με σωστή διατροφή και άσκηση, επιτυγχάνει για τον διαβητικό ζωή υψηλής ποιότητας .