Ο ρόλος της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης σε παιδιά με διαβήτη

151

Σύμφωνα με έρευνες και μελέτες , η ενεργή συμμετοχή  των ασθενών στην θεραπεία τους και η καλή ψυχολογία θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες  για την  μελλοντική εξέλιξη της ασθένειας. Αναμφίβολα , κάτι τέτοιο απαιτεί κατά κύριο λόγο  την αποδοχή της πάθησης αλλά και την σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση γύρω από την διαχείριση της.

Από μικρή ηλικία τα παιδιά είναι σε θέση να αντιληφθούν την ύπαρξη και τις συνέπειες μιας  χρονιάς πάθησης  και να αναλάβουν μερική ευθύνη για την υγεία  τους. Με την κατάλληλη κατεύθυνση  και στήριξη το πρόβλημα υγείας γίνεται λιγότερο τρομακτικό και επικίνδυνο.

Η ψυχοεκπαιδευτικη παρέμβαση αφορά ολόκληρη την οικογένεια καθώς η στάση των μελών της είναι καθοριστική . Το  διαβητικό παιδί έχει ανάγκη από  κατανόηση και ενθάρρυνση που θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες  ανάγκες του και θα διευκολύνει την μελλοντική ανεξαρτησία του. Συνεπώς, όλη η οικογένεια πρέπει να είναι οπλισμένη με ψυχική αντοχή  και γνώσεις γύρω από την νόσο.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο φόβος, η αδιαφορία  και η άγνοια ελλοχεύουν πολύ μεγαλύτερους κινδύνους από την ίδια την ασθένεια.

Αντιθέτως,   η επίγνωση, η  καλή ψυχολογία και η  θετική δράση θεωρούνται πάντα σημαντικά εφόδια στην διαχείριση της χρονιάς πάθησης.

Οι ομάδες  ψυχολογικής υποστήριξης είναι ωφέλιμες  τόσο για τους γονείς, όσο και για τα ίδια τα παιδιά . Η συνειδητοποίηση ότι η ασθένεια δεν ταυτίζεται με την ζωή και είναι ένα μόνο ένα μέρος της , μειώνει το άγχος και αυξάνει την ελπίδα και την κινητοποίηση.

Οι ομιλίες και οι ενημερωτικές εκδηλώσεις γύρω από την αντιμετώπιση του διαβήτη είναι πάντα χρήσιμες για κοινωνική δικτύωση και επιπλέον αφύπνιση. Τα παιδιά βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι  δεν είναι τα μόνα άτομα στον κόσμο που πάσχουν από διαβήτη .

Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών είναι εξίσου  σημαντική για το  κάθε παιδί προωθώντας την αυτονομία του και συγχρόνως βοηθώντας την ομαλή κοινωνική του ένταξη.

Οι τεχνικές ατομικής  ψυχοθεραπείας βοηθούν  δραστικά στην απομάκρυνση αρνητικών συναισθημάτων και πεποιθήσεων , στην  ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμογής, στην ενεργή συμμετοχή στο θεραπευτικό πλάνο, στην καλύτερη επικοινωνία με την οικογένεια  και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Είναι πολύ σημαντικό για το κάθε παιδί που πάσχει από διαβήτη να τυγχάνει φροντίδας από μια ομάδα ειδικών που καλύπτουν όχι μόνο τις οργανικές αλλά και ψυχολογικές, σχολικές και κοινωνικές ανάγκες.

Ο ρόλος της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης,  τόσο για το παιδί  όσο και για τους γονείς, μειώνει το άγχος, τις ενοχές, τις  συγκρούσεις και προσδίδει μια πιο ρεαλιστική στάση απέναντι στην ασθένεια.