Ορθωτικά πέλματα και διαβήτης

655

Ο διαβήτης είναι μια μακροχρόνια ασθένεια που επέρχεται εφόσον το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη και έτσι το επίπεδο της γλυκόζης ενός ατόμου είναι υψηλότερη από το κανονικό. Ο διαβήτης ενέχει μεγάλο ιατρικό και κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα, αφού εκτιμάται ότι περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα έχουν σακχαρώδη διαβήτη μέχρι το 2035.

Περίπου 20% των ασθενών με διαβήτη αναμένεται να αναπτύξουν ένα ή περισσότερα έλκη ποδιών, που συνήθως επάγουν λοίμωξη και ακρωτηριασμό. Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό του 85% των διαβητικών ακρωτηριασμών είναι λόγω της εξέλιξης ενός έλκους.

Επιπλέον, η παρουσία ενός έλκους σε έναν ασθενή με διαβήτη είναι μια κλινική πρόκληση που έχει αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία και ευεξία του ασθενούς. 

 

Πολυάριθμες επιπλοκές σχετίζονται με αυτήν τη χρόνια πάθηση και η πιο κοινή που αντιπροσωπεύει το 50% του διαβητικού πληθυσμού είναι η περιφερική νευροπάθεια. Τα άτομα με περιφερική νευροπάθεια έχουν αισθητηριακά ελλείμματα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει προειδοποίηση υπερβολικής πίεσης ή βλάβης ιστού που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός έλκους, ιδιαίτερα στην πελματιαία επιφάνεια του ποδιού.

 

Επιπρόσθετα, οι παραμορφώσεις του διαβητικού ποδιού, όπως αρθροπάθεια Charcot, πτώση μεταταρσίων, υποπρηνισμός και υπερπρηνισμός, αυξάνουν τις πιθανότητες για εμφάνιση έλκους, αφού πολλαπλασιάζουν τις πιέσεις στο πέλμα. Οι υπερκερατώσεις είναι εστιακά σημεία που προβλέπουν την ανάπτυξη ενός έλκους, καθώς οι κάλοι και οι σκληρύνσεις είναι αποτέλεσμα της αποτυχημένης διανομής των πιέσεων στο πέλμα. Περιορισμένο εύρος κίνησης παρατηρείται σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, λόγω της ακαμψίας και της μη- ενζυματικής γλυκοζυλίωσης των ιστών, που έχει άμεσο αντίκτυπο στη φυσιολογική λειτουργία του ποδιού και προκαλεί υψηλές πιέσεις στο πόδι.

 

Ο κύριος στόχος για την επούλωση του έλκους και την αποφυγή της υποτροπής του έλκους, θεωρείται η αποφόρτιση των σημείων που είναι ευπαθείς, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εφαρμοζόμενη πίεση. Τα ορθωτικά πέλματα είναι μια επιτυχημένη στρατηγική θεραπείας, καθώς εμποδίζει την επίδραση της υψηλής πίεσης στην πελματιαία επιφάνεια και ελέγχει το μηχανικό φορτίο των ιστών.

 

Τα ορθωτικά πέλματα κατανέμουν ίσα τις πιέσεις που δέχεται το πόδι στην πελματιαία επιφάνεια και στόχος τους είναι η αποφυγή υπερφόρτωσης της περιοχής που είναι τραυματισμένη.  Είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για αποφόρτιση του έλκους και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι από την ολιστική θεραπεία που χρήζει ο ασθενής στην περίπτωση που έχει αυτό το πρόβλημα. 

 

Ένας ιστός έχει ανεπαρκή αντοχή μετά την επούλωση, αφού τα ποσοστά επανάληψης  είναι 5 φορές υψηλότερα σε άτομα με ιστορικό έλκους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης για αποφυγή του πρώτου επεισοδίου.

 

Τα ορθωτικά πέλματα ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν προληπτικά σε ασθενείς με διαβήτη με σκοπό να ανακουφίσουν τις περιοχές που δέχονται υπερβολικές πιέσεις, καθώς και τις κατακόρυφες και οριζόντιες πιέσεις που ασκούνται στο πέλμα, να σταθεροποιήσουν και να υποστηρίξουν το πόδι και τελικά να συμβάλλουν στην υγεία των ποδιών.