Διαβήτης και Οικογένεια

179
Οικογένεια

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι αναμφισβήτητα η μεταβολική μάστιγα της εποχής μας, ενώ η ανάπτυξή του λαμβάνει επιδημικές διαστάσεις.

Όταν περισσότεροι από 425 εκατομμύρια παγκοσμίως είναι άτομα με διαβήτη, γίνεται απόλυτα κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος.  Και ο διαβήτης όταν συνδυασθεί με τις χρόνιες επιπλοκές της νόσου αποτελεί μία τρομερή απειλή για τον ασθενή, την οικογένεια, την κοινωνία.

Καθίσταται έτσι ιδιαίτερα σημαντική η υποστήριξη του ατόμου με διαβήτη, κυρίως από την οικογένειά του σε όλη τη διαδρομή της νόσου.  Από τη φάση της πρόληψης του ΣΔ, στη φάση του αδιάγνωστου ΣΔ, μετά στη φάση του γνωστού πλέον διαβήτη και τέλος, στη φάση των ποικίλων χρόνιων επιπλοκών του.

Ο ρόλος της οικογένειας σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι κομβικός και αποφασιστικός.

Στην πρόληψη, η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή στην οικογένεια, η  οικογενειακή υιοθέτηση αυξημένης σωματικής δραστηριότητας και υγιεινού χαλαρωτικού οικογενειακού κλίματος θα συμβάλει τα μέγιστα στην πρόληψη του ΣΔ.  Μεγάλες μελέτες έχουν τεκμηριώσει την ευεργετική επίδραση – έως και 60% μείωση κινδύνου εμφάνισης ΣΔ2 – με την τροποποίηση των όρων ζωής (Life – style παρέμβαση).

Στη φάση του αδιάγνωστου διαβήτη, πολύ συχνή κατάσταση καθώς ένα στα δύο άτομα με διαβήτη παραμένουν αδιάγνωστα, και πάλι η γνώση των συμπτωμάτων και σημείων του διαβήτη από την οικογένεια θα βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση.  Μία έγκαιρη διάγνωση, που είναι κρίσιμης σημασίας για το άτομο με διαβήτη, καθώς σήμερα είναι απολύτως τεκμηριωμένο ότι η πρώιμη διάγνωση και η συνακόλουθη ρύθμιση του διαβήτη αποτρέπει την εγκατάσταση των χρόνιων επιπλοκών σε βάθος χρόνου.

Στη φάση του διαγνωσμένου πλέον διαβήτη είναι πάλι καθοριστικός ο ρόλος της οικογενειακής υποστήριξης.  Η ρύθμιση του ατόμου με διαβήτη απαιτεί καθημερινή αγωγή, παρακολούθηση, υγιεινές συνθήκες ζωής και διαβίωσης και συνεχή εκπαίδευση.

Εκπαίδευση

Η οικογένεια, ως φορέας υποστήριξης αλλά και γνώσης έχει βαρύνουσα συμμετοχή στη συνολικά θετική ή μη προσπάθεια του ατόμου με διαβήτη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει έτσι να διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και γνώσης των μελών της οικογένειας στις διάφορες εκπαιδευτικές πτυχές του διαβήτη, ώστε να μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες στον αγαπημένο ή στην αγαπημένη τους με ΣΔ.  Και βέβαια οι επαγγελματίες υγείας – γιατροί, νοσηλευτές, διαιτολόγοι, ψυχολόγοι κ.λπ. –  θα πρέπει να βοηθήσουν στην επιχείρηση γνώσης του διαβήτη αλλά και στη δομημένη συναισθηματική υποστήριξη της οικογένειας προς το άτομο με διαβήτη.

Στη φάση του αρρύθμιστου διαβήτη με τις πολλές συνυπάρχουσες χρόνιες επιπλοκές, η συμβολή της οικογενειακής υποστήριξης είναι ακόμη πιο καθοριστική: στη συστηματική αυτοπαρακολούθηση του σακχάρου από το άτομο με ΣΔ – κλειδί για τη ρύθμιση – στην ορθή και συνεχή τήρηση της αγωγής που έχει δοθεί για την αντιμετώπιση των επιπλοκών, στη συναισθηματική ασφάλεια του ασθενούς που αποτελεί εφαλτήριο για την επιτυχή διαχείριση των επώδυνων επιπλοκών του διαβήτη.

Μελέτες έχουν δείξει, ότι η οικογενειακή υποστήριξη συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των εκβάσεων υγείας και των συνεπειών των επιπλοκών του ατόμου με ΣΔ.  Όμως, τα δεδομένα δείχνουν ότι μόνο ένα στα τέσσερα μέλη της οικογένειας έχει πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης για το ΣΔ και τις επιπλοκές του.  Αυτή η αναλογία πρέπει να βελτιωθεί και η γνώση της οικογένειας του ατόμου με ΣΔ να ενισχυθεί με τις προσπάθειες όλων και κυρίως των λειτουργών υγείας και της πολιτείας.

Η οικογένεια είναι το βασικό στήριγμα για το άτομο με ΣΔ, η δημιουργική βάση για την επιτυχή ρύθμιση και διαχείριση του διαβήτη. Για αυτούς τους λόγους το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για τον ΣΔ για το 2018, όπως προσδιορίσθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση για τον ΣΔ – International Diabetes Federation (IDF) – είναι «Η οικογένεια και ο διαβήτης».

Η IDF αναδεικνύει με την επιλογή αυτή στο μέγιστο βαθμό το ρόλο και τη σημασία της οικογένειας στην πρόληψη, φροντίδα, αγωγή και εκπαίδευση του ατόμου με διαβήτη.  Ένα ρόλο κρίσιμο, δημιουργικό και τελικά αναντικατάστατο.

Διαβάστε επίσης / Γλυκαντικά από το φυτό Στέβια

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δράσεις μας μπορείτε να ακολουθήσετε τις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram!