Σακχαρώδης Διαβήτης, μεταβολισμός σακχάρου και υπνική άπνοια

378

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 είναι μία χρόνια νόσος και παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου είναι η παχυσαρκία. Εκτός της παχυσαρκίας φαίνεται ότι υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον ύπνο και με παθήσεις που εμφανίζονται στον ύπνο όπως η άπνοια. Η  παχυσαρκία αποτελεί  κοινό παράγοντα κινδύνου ανάμεσα στην εμφάνιση του Συνδρόμου Απνοιών κατά τον Ύπνο και του Σακχαρώδη Διαβήτη.

        Μελέτες έχουν δείξει ότι η υπνική άπνοια  σχετίζεται ανεξάρτητα με τον μεταβολισμό της γλυκόζης, καθώς και ότι οι ασθενείς με ΣΑΥ έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2. 

  Διάφορες μελέτες  συνδέουν τον διαβήτη τύπου 2 με τις διαταραχές στον ύπνο. Το ροχαλητό, έχει φανεί ότι συνιστά παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης διαβήτη σε άτομα που ροχαλίζουν για διάστημα άνω των δέκα χρόνων. Η μειωμένη διάρκεια του ύπνου αποτελεί, επίσης, παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης διαβήτη. Σε μία μελέτη, βρέθηκε ότι, όσοι κοιμόντουσαν για διάστημα κάτω των πέντε ωρών ημερησίως, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη, σε σύγκριση με εκείνους των οποίων ο ύπνος τους διαρκούσε πάνω από πέντε ώρες.

Επίσης έχει φανεί πως όταν διαταράσσεται η διάρκεια του ύπνου καθώς και η ποιότητα του, όπως δηλαδή συμβαίνει στους ασθενείς με ΣΑΥ, αλλάζει ο μεταβολισμός της γλυκόζης και αυξάνεται η αντίσταση στην ινσουλίνη.

Τα άτομα που κοιμούνται λιγότερο φαίνεται να εμφανίζουν αυξημένη όρεξη και  έχουν περισσότερο χρόνο για φαγητό, με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού τους βάρους.  Η αυξημένη πρόσληψη τροφής οδηγεί σε παχυσαρκία , η οποία ευνοεί την εμφάνιση ΣΔ και ΣΑΥ.

Επιπλέον έχει βρεθεί πως όσο πιο βαρύ είναι το Σύνδρομο Απνοιών κατά τον Ύπνο σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη, , τόσο δυσκολότερος γίνεται ο έλεγχος της γλυκόζης τους και η θεραπεία των απνοιών αποτελεί βασικό παράγοντα ρύθμισης του διαβήτη τους.

Αλλά τι είναι η υπνική άπνοια την οποία αναφέραμε;

Το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο είναι από τις πλέον διαδεδομένες νόσους και συναντάται σε ένα ευρύτατο φάσμα ηλικιών. Χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια απνοιών  που οφείλονται σε  απόφραξη του φάρυγγα κατά τη διάρκεια του ύπνου .

Τα συνήθη  συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς με ΣΑΥ κατά τη διάρκεια της ημέρας  είναι κυρίως η ημερήσια υπνηλία, πρωινοί  πονοκέφαλοι, πρωινή ξηροστομία, αίσθημα κόπωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς και μείωση συγκέντρωσης, προσοχής και μνήμης. Τα συμπτώματα που εμφανίζουν κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι το έντονο ροχαλητό, οι άπνοιες που βλέπουν οι παρακοιμώμενοι, ο ανήσυχος ύπνος, τα τινάγματα των άκρων, η συχνουρία, οι αφυπνίσεις με αίσθημα πνιγμονής. Συχνά δε, οι οικείοι των ασθενών αυτών αναφέρουν αλλαγή στην προσωπικότητα τους όπως επιθετικότητα, ευερεθιστότητα , άγχος και κατάθλιψη.

Η άπνοια στον ύπνο είναι συχνή διαταραχή και εμφανίζεται σε ποσοστό 4% στους άνδρες και 2% στις γυναίκες με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σε άντρες μέσης ηλικίας, παχύσαρκους.

Η διάγνωση και η θεραπεία της υπνικής άπνοιας γίνεται σε εργαστήριο ύπνου.

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του ΣΔ και του ΣΑΥ καθώς το ΣΑΥ  αυξάνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον μεταβολισμό της γλυκόζης, ενώ ασθενείς με ΣΔ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν ΣΑΥ. Είναι λοιπόν απαραίτητο οι θεράποντες ιατροί να θεραπεύουν τις διαταραχές του ύπνου σε ασθενείς με ΣΔ.